Tòa Án Vua Gái

Tòa Án Vua Gái là nơi xử lý những thành viên vị phạm được công khai cho anh em checkerviet được rõ để có thể nêu gương cho những đối tượng không trung thực
.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

Bộ lọc nhanh

Đăng nhập

Top